Wsparcie a przejęcie Zostaje, aż do momentu w którym sam gracz który odszedł odeśle je