Counter picki Kto jest counter pickiem dla zeda? Zawsze przeciwko niemu przegrywam linie