czy przeklęte zwierzęta żyją na terenach przeznaczonych dla gildii? czy przeklęte zwierzęta żyją na terenach przeznaczonych dla gildii?