W jakich ilośćiach garmić agamę I w tą diete chcę ,żeby były rośliny