M60 Jest dobrym czołgiem, da się nim zarobić bez premki ?