adc najlepsze i najprostsze Caitlyn Ashe, najprostsze.