szczęt alias Od Eder krótko, 5-10 min, nawet mniej.