U jakiego NPC możemy nauczyć się drogi sprytu? U jakiego NPC możemy nauczyć się drogi sprytu?