Czemu m4a1-s jest teraz słabe? Bo valve ma swoje kaprysy