Mastery gifty Czy można dostać zwycięskiego skina ( za golda ) z master gifta ?