Kosa do 220 zł Sąd shadow daggersy od 45ojro, jest flip knife za 51 ojro. także w kwocie się mieszczą.