Zadania 1-6 Zadanie 4 to wbicie 20 rangi dowolnej broni