Po co jest sojusz, co mi to da Po co jest sojusz i co on mi daje? Jakieś wojny tam są cokolwiek? Czy takie tylko wspólne granie?