Co według Ciebie jest lepsze? Mag na at. krytycznym czy mag na widmie? Mam 67 level.