Rubiny, ilość Jaką max ilość rubinów można dostać w codziennym logowaniu?