Czy nadal są punkty za gre w metina? Nie ma punktów w ogóle.