jak użyć robota od inżyniera Załuż klucz, wciśnij "K" i tam masz skilla na uruchomienie eter techa.