Oco chodzi z SS ? W rozgrywkach pisznom mi no "SS" co to jest ?