Pytanie co do jest KS?! Ks jest wtedy, kiedy zabierzesz komuś kila, czyli po prostu dobijesz.