Skarner czy Leona??? leona. 3 stuny w tym 1 obszarowy