Jak często.. Jak często spotykacie się oblegami na temat Polaków w grze?