Bochaterowie W najblliższym czasie ma dostać nerfy, ale podobno małe ;)