mapa train jest mapą ct czy tt? powem ci że zbalansowane jest