Ile pikinierów wysyłać na farmienie? Ile pikinierów wysyłać na farmienie?