Problem z zadaniem Trzeba zrobić poziom 4 nie 3 jak to jest napisane.