przekształcenie posiadanych jednostek czy można posiadane jednostki przekształcić (wyszkolić)na wyższy poziom? Kiedyś był trener w Gnieździe Sokoła :(