czy fabula gry jest autentyczna? Oparta na fabule, ale wtrącane są zadania z nią niezwiązane