Z której skrzynki można wylosować kuriozum patelnie? z której skrzynki można wydropić patelnię kuriozum?