Czy można sterować swoim Godness, czy on tylko podąża za Tobą? Nie da się nim sterować, on podąża i bije za tobą i z tobą.