graves potrzebuje ? potrzebuje przebicie pancerza w runach ?