Czy da się leczyć podczas walki? Czy podczas walki można się uleczyć za pomocą mikstury czy jakiegoś skilla?