Yasuo - jak skontrować tego bydlaka? Jak skontrować Yasuo na lini i kim? Jest bardzo mobilny, mana mu się nie kończy, tarcza z pasywa i lekko op dmg. Co polecacie na niego?