Czy można przesłać komuś punkty dorastania??? Tak, ale trzeba żeby był w twoich znajomych.