gdzie znajdętrufle? potrzbeuje do zadania jak w temaci, gdzie w sklepie znajde trufle?