kha zix jak gram kha na midzie to budować teeraz krople czy nie?