najlepszy wasz drop z serwa chroma2 na początku jak wyszła