Dodatkowy/-e pokój/-e w mieszkaniu Czy uważacie o dodaniu dodatkowego/-wych pokóju/-i w mieszkaniu ?