Obiekt 416 Czy lepsza wieża też ma tylko 170 stopni obrotu?