Wrota w grze (prawy dolny róg) są to deporty do innych map . Uwaga . Bądź przygotowany na nową mape