Czy można zginąć z samego głodu? Nie można zginąć. Głód bije do póki nie zostanie nam 0,5 HP