Pass beign verified Błąd? Druga opcja, sprawdź, czy nie masz dwa razy uruchomionego my.com center w task menager, jesli tak, zamknij jeden. Też może spowodować ten błąd.