Twierdze VI tieru najlepsze są cromwell t-34-85 rudy cromwell B type 64 i t37