Ktoś chętny do duo (silver) Mogę zagrać, dodaj Firentiser (gold) Mid lub adc