Magazyn z Częściami Czy magazyn ma jakąś określoną liczbę miejsc na części?