Jak to jest z kolejnością wysyłania prezentów? Pierwszy otrzyma się ten pierwszy wysłany czy jednak najpierw będzie drugi udostępniony do otrzymania?