po której stronie łatwiej na mirage ? po której stronie łatwiej na mirage ?