co ćwiczyć ? inteligencję, później wytrzymałość i szczęście