DROP Z SKRZYNKI bd nie wazne co zrobisz ale bd po wydropieniu ze skrzynki , po kupnie na rynku