Rotacja samochodów IGC...? KIedy będzie kolejna rotacja z samochodami?