dogry a gry porno A co do waszych dzieci to tu macie punkt 2 z art 2: (bodajze) "Użytkownikiem Dogry.pl może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie, które ukończyły lat 13 mogą korzystać z Dogry.pl za zgodą przedstawiciela ustawowego."